- Bli medlem

Här hittar du information om hur du gör för att bli medlem i Solbergs Ryttarförening!

Priser:

Senior 370kr

Junior 300kr*

*Du är junior tills året du fyller 19, har börjat.


Medlemsavgiften sätts in på plusgironr 1842849-0.


Kom ihåg att ange namn, adress och personnummer vid betalning. Alla uppgifter är viktiga för vårat medlemsregister. Föredrar du att maila uppgifterna så gör du det i formuläret bredvid.


Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbundet och det går att hitta oss på www.tdb.ridsport.se för att lösa tävlingslicens för 2021!