-Samlade dokument berörande föreningen

Verksamhetsberättelse 2019

                                                  

Styrelsen för Solbergs Ryttarförening presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019:


Styrelse

Ordförande   Carina Strömberg

Vice ordf.      Julia Björklund

Kassör           Jenny Andersson

Sekreterare   Nina Andersson

Ledamot        Annelie Torgals

Ledamot        Ninnie Hansson

Suppleant      Oda Andersson



Föreningen startas upp

29 augusti 2019 hade vi uppstartsmöte, en styrelse valdes vars fokus under hösten varit att starta upp föreningen.

I slutet av november såldes kakor från Kakservice för på så sätt kan få in pengar till föreningen.

Solbergs Ryttarförening hade vid 2019 års slut 28 medlemmar.


Solbergs Ryttarförenings målsättning

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att stödja och uppmuntra medlemmar som vill vara tävlingsaktiva, verka för att ett utbud av aktiviteter och tävlingar erbjuds hästintresserade på Solbergs Gård med omnejd samt arrangera tävlingar.


De pengar föreningen får in skall gagna medlemmarna genom ex. Hindermaterial, föreläsningar, clinics etc.


Liksom många andra föreningar är det ideella insatser som bidrar till att kunna genomföra olika arrangemang, föreningen ställer inga krav på enskild medlem där de förväntas bidra med x antal timmar/år utan tar istället tacksamt emot den hjälp frivilliga har att erbjuda. Det tillkommer ingen avgift utöver medlemsavgiften även om man inte bidrar med arbetstimmar. 


Tack!

Med detta vill avgående styrelse tacka samtliga medlemmar för förtroendet att starta upp föreningen 2019 med förvissning om att vi under 2020 kommer att fokusera på att organisera olika arrangemang under året med start av en lokal dressyrtävling planerad till 24 maj 2020.


Valberedningens förslag till årsmötet för Solbergs Ryttarförening 2020

Styrelsens ordförande (mandattid 1 eller 2 år) 1. Carina Strömberg (omval 1 år)

Ledamöter (6 eller 8, mandattid 1 eller 2 år) 1. Annelie Torgals (omval 2 år) 2. Hailey Torgals (nyval 2 år) 3. Jenny Andersson (omval 2 år) 4. Nina Andersson (omval 1 år) 5. Oda Andersson ( omval 1 år) 6. Julia Björklund (omval 1 år)

Suppleanter (2-4, mandattid 1 år) 1. Antonia Johansson (nyval 1 år) 2. Vakant 3. Vakant 4. Vakant

Revisorer (2, mandattid 1 år) 1. Johan Olsson (omval 1 år) 2. Hanna Söderqvist (omval 1 år)

Revisorsuppleant (mandattid 1 år) Vakant (ej nödvändig)

Valberedningens ordförande/sammankallande (mandattid 1 år) 1. Vakant Valberedning (2, mandattid 1 år) 1. Vakant 2. Vakant