- Aktiviteter


Pay & Jump


Startlistor Ponny

10cm
10:00 Ines Ljungberg - Mac


20cm
10:15 Tora Daggert – Bäckens Horizont

10:20 Tuva Ljungberg - Mac


30cm
10:30 Isak Hällsten – Caher Bay Lady

10:35 Agnes Karlsson – Nexis Xandim


40cm
10:45 Agnes Karlsson – Nexis Xandim


50cm
10:55 Mindra Rahlenius – Senna BKO

11:05 Ammelie Hansson - Miranda


60cm
11:15 Lisa Hällsten – Caher Bay Lady


70cm
11:25 Lia Edgren – Dee´s Olipic

11:30 Frida Klinkenberg – Skotta från Gäverstad


80cm
11:40 Frida Klinkenberg – Skotta från Gäverstad


100cm
11:50 Cornelia Harnesk - Redwind

 

 

Startlistor Häst


70cm

12:30 Ellen Ängeby – Donegreagh Rikil

 

80cm

12:40 Lova Seeman – Lexus

 

90cm
12:50 Sofia Linder – Oliver Twist

12:55 Sofia Hansson – Mandrake

13:00 Lisabeth Frohm - Dunya

13:05 Ellen Ängeby – Donegreagh Rikil

13:10 Lova Seeman – Lexus

 

100cm
13:25 Hanna Söderqvist - Inzolia

13:30 Sofia Linder – Oliver Twist

13:35 Lisabeth Frohm

 

110cm
13:40 Alexander Nilsson - Hopzo

13:45 Hanna Söderqvist - Inzolia

 


Lördag 24/10 2020

kl 10:00 - Ponny

Efter lunch - Häst


Valfri hinderhöjd (hela 10cm). Banan kommer vara i ridhuset (20x60m).


Framridning sker på ridbanan, framhoppning i ridhuset innan start.


Licens och grönt kort behövs inte då det endast är en träningstävling.


Vaccinationsintyg ska kunna visas på begäran.


Godkänd hjälm ska bäras och säkerhetsväst om du är under 18år. Eftersom det är en träningstävling gäller enbart den egna olycksfallsförsäkringen.


Startavgift 150kr/start

Ska vara betald innan start via swish 073-657 95 31


Rosetter finns att köpa vid genomförd ritt, 50kr.


Anmälan via tävlingsdatabasen.

Sista anmälningsdag torsdag 22/10.


Startlistor med fasta starttider publiceras på www.solbergsrf.se och Facebook 23/10. 


Frågor? Kontakta Hanna Lundberg 073-657 95 31


Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2019

                                                  

Styrelsen för Solbergs Ryttarförening presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019:


Styrelse

Ordförande   Carina Strömberg

Vice ordf.      Julia Björklund

Kassör           Jenny Andersson

Sekreterare   Nina Andersson

Ledamot        Annelie Torgals

Ledamot        Ninnie Hansson

Suppleant      Oda AnderssonFöreningen startas upp

29 augusti 2019 hade vi uppstartsmöte, en styrelse valdes vars fokus under hösten varit att starta upp föreningen.

I slutet av november såldes kakor från Kakservice för på så sätt kan få in pengar till föreningen.

Solbergs Ryttarförening hade vid 2019 års slut 28 medlemmar.


Solbergs Ryttarförenings målsättning

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att stödja och uppmuntra medlemmar som vill vara tävlingsaktiva, verka för att ett utbud av aktiviteter och tävlingar erbjuds hästintresserade på Solbergs Gård med omnejd samt arrangera tävlingar.


De pengar föreningen får in skall gagna medlemmarna genom ex. Hindermaterial, föreläsningar, clinics etc.


Liksom många andra föreningar är det ideella insatser som bidrar till att kunna genomföra olika arrangemang, föreningen ställer inga krav på enskild medlem där de förväntas bidra med x antal timmar/år utan tar istället tacksamt emot den hjälp frivilliga har att erbjuda. Det tillkommer ingen avgift utöver medlemsavgiften även om man inte bidrar med arbetstimmar. 


Tack!

Med detta vill avgående styrelse tacka samtliga medlemmar för förtroendet att starta upp föreningen 2019 med förvissning om att vi under 2020 kommer att fokusera på att organisera olika arrangemang under året med start av en lokal dressyrtävling planerad till 24 maj 2020.Valberedningens förslag till årsmötet för Solbergs Ryttarförening 2020

Styrelsens ordförande (mandattid 1 eller 2 år) 1. Carina Strömberg (omval 1 år)

Ledamöter (6 eller 8, mandattid 1 eller 2 år) 1. Annelie Torgals (omval 2 år) 2. Hailey Torgals (nyval 2 år) 3. Jenny Andersson (omval 2 år) 4. Nina Andersson (omval 1 år) 5. Oda Andersson ( omval 1 år) 6. Julia Björklund (omval 1 år)

Suppleanter (2-4, mandattid 1 år) 1. Antonia Johansson (nyval 1 år) 2. Vakant 3. Vakant 4. Vakant

Revisorer (2, mandattid 1 år) 1. Johan Olsson (omval 1 år) 2. Hanna Söderqvist (omval 1 år)

Revisorsuppleant (mandattid 1 år) Vakant (ej nödvändig)

Valberedningens ordförande/sammankallande (mandattid 1 år) 1. Vakant Valberedning (2, mandattid 1 år) 1. Vakant 2. Vakant

Kontakta oss

Grava-Solberg, 655 91 Karlstad